inserted by FC2 system "; frames['frScroll'].document.open("text/html","replace"); frames['frScroll'].document.write(szHTML); frames['frScroll'].document.close(); szHTML = ""+ ""; var iCellCount=(c_lTabs+1)*2; var i; for (i=0;i"; else { if (iRow==0) { for(i=0;i"; } else if (iRow==1) { for(i=0;i "; szHTML+= ""; } szHTML+=""; } else if (iRow==2) { for (i=0;i"; szHTML+=""; } else if (iRow==3) { for (i=0;i inserted by FC2 system "; frames['frTabs'].document.open("text/html","replace"); frames['frTabs'].document.charset=document.charset; frames['frTabs'].document. write(szHTML); frames['frTabs'].document.close(); } function fnInit() { if (parent.window.g_iIEVer>=4) { if (document.readyState=="complete" && frames['frTabs'].document.readyState=="complete") { g_rglTabX[0]=0; var i; for (i=1;i<=c_lTabs;i++) with (frames['frTabs'].document.all.tbTabs.rows[1].cells[fnTabToCol(i-1)]) g_rglTabX[i]=offsetLeft+offsetWidth-6; } else window.setTimeout("fnInit()",150); } } function fnGetIEVer() { var stzAgent=navigator.userAgent; var iVer=parseInt(navigator.appVersion); if (stzAgent.indexOf("MSIE")!=-1 && iVer<4) g_iIEVer=3; else if (stzAgent.indexOf("MSIE 4")!=-1) g_iIEVer=4; else g_iIEVer=5; } function fnTabToCol(iTab) { return 2*iTab+1; } function fnNextTab(fDir) { var iNextTab=-1; var i; with (frames['frTabs'].document.body) { if (fDir==0) { if (scrollLeft>0) { for (i=0;ioffsetWidth+scrollLeft) { for (i=0;i=0) { frames['frTabs'].scroll(g_rglTabX[iNextTab],0); return true; } else return false; } function fnFastScrollTabs(fDir) { if (c_lTabs>16) frames['frTabs'].scroll(g_rglTabX[fDir?c_lTabs-1:0],0); else if (fnScrollTabs(fDir)>0) window.setTimeout("fnFastScrollTabs("+fDir+");",5); } function fnSetTabProps(iTab,fActive) { var iCol=fnTabToCol(iTab); var i; if (iTab>=0) { with (frames['frTabs'].document.all) { with (tbTabs) { for (i=0;i<=4;i++) { with (rows[i]) { if (i==0) cells[iCol].style.background=c_rgszClr[fActive?0:2]; else if (i>0 && i<4) { if (fActive) { cells[iCol-1].style.background=c_rgszClr[2]; cells[iCol].style.background=c_rgszClr[0]; cells[iCol+1].style.background=c_rgszClr[2]; } else { if (i==1) { cells[iCol-1].style.background=c_rgszClr[2]; cells[iCol].style.background=c_rgszClr[1]; cells[iCol+1].style.background=c_rgszClr[2]; } else { cells[iCol-1].style.background=c_rgszClr[4]; cells[iCol].style.background=c_rgszClr[(i==2)?2:4]; cells[iCol+1].style.background=c_rgszClr[4]; } } } else cells[iCol].style.background=c_rgszClr[fActive?2:4]; } } } with (aTab[iTab].style) { cursor=(fActive?"default":"hand"); color=c_rgszClr[3]; } } } } function fnMouseOverScroll(iCtl) { frames['frScroll'].document.all.tdScroll[iCtl].style.color=c_rgszClr[5]; } function fnMouseOutScroll(iCtl) { frames['frScroll'].document.all.tdScroll[iCtl].style.color=c_rgszClr[2]; } function fnMouseOverTab(iTab) { if (iTab!=g_iShCur) { var iCol=fnTabToCol(iTab); with (frames['frTabs'].document.all) { tdTab[iTab].style.background=c_rgszClr[5]; } } } function fnMouseOutTab(iTab) { if (iTab>=0) { var elFrom=frames['frTabs'].event.srcElement; var elTo=frames['frTabs'].event.toElement; if ((!elTo) || (elFrom.tagName==elTo.tagName) || (elTo.tagName=="A" && elTo.parentElement!=elFrom) || (elFrom.tagName=="A" && elFrom.parentElement!=elTo)) { if (iTab!=g_iShCur) { with (frames['frTabs'].document.all) { tdTab[iTab].style.background=c_rgszClr[1]; } } } } } function fnSetActiveSheet(iSh) { if (iSh!=g_iShCur) { fnSetTabProps(g_iShCur,false); fnSetTabProps(iSh,true); g_iShCur=iSh; } } fnGetIEVer(); fnBuildFrameset(); //--> function fnInit() { if (parent.window.g_iIEVer>=4) { if (document.readyState=="complete" && frames['frTabs'].document.readyState=="complete") { g_rglTabX[0]=0; var i; for (i=1;i<=c_lTabs;i++) with (frames['frTabs'].document.all.tbTabs.rows[1].cells[fnTabToCol(i-1)]) g_rglTabX[i]=offsetLeft+offsetWidth-6; } else window.setTimeout("fnInit()",150); } } function fnGetIEVer() { var stzAgent=navigator.userAgent; var iVer=parseInt(navigator.appVersion); if (stzAgent.indexOf("MSIE")!=-1 && iVer<4) g_iIEVer=3; else if (stzAgent.indexOf("MSIE 4")!=-1) g_iIEVer=4; else g_iIEVer=5; } function fnTabToCol(iTab) { return 2*iTab+1; } function fnNextTab(fDir) { var iNextTab=-1; var i; with (frames['frTabs'].document.body) { if (fDir==0) { if (scrollLeft>0) { for (i=0;ioffsetWidth+scrollLeft) { for (i=0;i=0) { frames['frTabs'].scroll(g_rglTabX[iNextTab],0); return true; } else return false; } function fnFastScrollTabs(fDir) { if (c_lTabs>16) frames['frTabs'].scroll(g_rglTabX[fDir?c_lTabs-1:0],0); else if (fnScrollTabs(fDir)>0) window.setTimeout("fnFastScrollTabs("+fDir+");",5); } function fnSetTabProps(iTab,fActive) { var iCol=fnTabToCol(iTab); var i; if (iTab>=0) { with (frames['frTabs'].document.all) { with (tbTabs) { for (i=0;i<=4;i++) { with (rows[i]) { if (i==0) cells[iCol].style.background=c_rgszClr[fActive?0:2]; else if (i>0 && i<4) { if (fActive) { cells[iCol-1].style.background=c_rgszClr[2]; cells[iCol].style.background=c_rgszClr[0]; cells[iCol+1].style.background=c_rgszClr[2]; } else { if (i==1) { cells[iCol-1].style.background=c_rgszClr[2]; cells[iCol].style.background=c_rgszClr[1]; cells[iCol+1].style.background=c_rgszClr[2]; } else { cells[iCol-1].style.background=c_rgszClr[4]; cells[iCol].style.background=c_rgszClr[(i==2)?2:4]; cells[iCol+1].style.background=c_rgszClr[4]; } } } else cells[iCol].style.background=c_rgszClr[fActive?2:4]; } } } with (aTab[iTab].style) { cursor=(fActive?"default":"hand"); color=c_rgszClr[3]; } } } } function fnMouseOverScroll(iCtl) { frames['frScroll'].document.all.tdScroll[iCtl].style.color=c_rgszClr[5]; } function fnMouseOutScroll(iCtl) { frames['frScroll'].document.all.tdScroll[iCtl].style.color=c_rgszClr[2]; } function fnMouseOverTab(iTab) { if (iTab!=g_iShCur) { var iCol=fnTabToCol(iTab); with (frames['frTabs'].document.all) { tdTab[iTab].style.background=c_rgszClr[5]; } } } function fnMouseOutTab(iTab) { if (iTab>=0) { var elFrom=frames['frTabs'].event.srcElement; var elTo=frames['frTabs'].event.toElement; if ((!elTo) || (elFrom.tagName==elTo.tagName) || (elTo.tagName=="A" && elTo.parentElement!=elFrom) || (elFrom.tagName=="A" && elFrom.parentElement!=elTo)) { if (iTab!=g_iShCur) { with (frames['frTabs'].document.all) { tdTab[iTab].style.background=c_rgszClr[1]; } } } } } function fnSetActiveSheet(iSh) { if (iSh!=g_iShCur) { fnSetTabProps(g_iShCur,false); fnSetTabProps(iSh,true); g_iShCur=iSh; } } fnGetIEVer(); fnBuildFrameset(); //--> function fnInit() { if (parent.window.g_iIEVer>=4) { if (document.readyState=="complete" && frames['frTabs'].document.readyState=="complete") { g_rglTabX[0]=0; var i; for (i=1;i<=c_lTabs;i++) with (frames['frTabs'].document.all.tbTabs.rows[1].cells[fnTabToCol(i-1)]) g_rglTabX[i]=offsetLeft+offsetWidth-6; } else window.setTimeout("fnInit()",150); } } function fnGetIEVer() { var stzAgent=navigator.userAgent; var iVer=parseInt(navigator.appVersion); if (stzAgent.indexOf("MSIE")!=-1 && iVer<4) g_iIEVer=3; else if (stzAgent.indexOf("MSIE 4")!=-1) g_iIEVer=4; else g_iIEVer=5; } function fnTabToCol(iTab) { return 2*iTab+1; } function fnNextTab(fDir) { var iNextTab=-1; var i; with (frames['frTabs'].document.body) { if (fDir==0) { if (scrollLeft>0) { for (i=0;ioffsetWidth+scrollLeft) { for (i=0;i=0) { frames['frTabs'].scroll(g_rglTabX[iNextTab],0); return true; } else return false; } function fnFastScrollTabs(fDir) { if (c_lTabs>16) frames['frTabs'].scroll(g_rglTabX[fDir?c_lTabs-1:0],0); else if (fnScrollTabs(fDir)>0) window.setTimeout("fnFastScrollTabs("+fDir+");",5); } function fnSetTabProps(iTab,fActive) { var iCol=fnTabToCol(iTab); var i; if (iTab>=0) { with (frames['frTabs'].document.all) { with (tbTabs) { for (i=0;i<=4;i++) { with (rows[i]) { if (i==0) cells[iCol].style.background=c_rgszClr[fActive?0:2]; else if (i>0 && i<4) { if (fActive) { cells[iCol-1].style.background=c_rgszClr[2]; cells[iCol].style.background=c_rgszClr[0]; cells[iCol+1].style.background=c_rgszClr[2]; } else { if (i==1) { cells[iCol-1].style.background=c_rgszClr[2]; cells[iCol].style.background=c_rgszClr[1]; cells[iCol+1].style.background=c_rgszClr[2]; } else { cells[iCol-1].style.background=c_rgszClr[4]; cells[iCol].style.background=c_rgszClr[(i==2)?2:4]; cells[iCol+1].style.background=c_rgszClr[4]; } } } else cells[iCol].style.background=c_rgszClr[fActive?2:4]; } } } with (aTab[iTab].style) { cursor=(fActive?"default":"hand"); color=c_rgszClr[3]; } } } } function fnMouseOverScroll(iCtl) { frames['frScroll'].document.all.tdScroll[iCtl].style.color=c_rgszClr[5]; } function fnMouseOutScroll(iCtl) { frames['frScroll'].document.all.tdScroll[iCtl].style.color=c_rgszClr[2]; } function fnMouseOverTab(iTab) { if (iTab!=g_iShCur) { var iCol=fnTabToCol(iTab); with (frames['frTabs'].document.all) { tdTab[iTab].style.background=c_rgszClr[5]; } } } function fnMouseOutTab(iTab) { if (iTab>=0) { var elFrom=frames['frTabs'].event.srcElement; var elTo=frames['frTabs'].event.toElement; if ((!elTo) || (elFrom.tagName==elTo.tagName) || (elTo.tagName=="A" && elTo.parentElement!=elFrom) || (elFrom.tagName=="A" && elFrom.parentElement!=elTo)) { if (iTab!=g_iShCur) { with (frames['frTabs'].document.all) { tdTab[iTab].style.background=c_rgszClr[1]; } } } } } function fnSetActiveSheet(iSh) { if (iSh!=g_iShCur) { fnSetTabProps(g_iShCur,false); fnSetTabProps(iSh,true); g_iShCur=iSh; } } fnGetIEVer(); fnBuildFrameset(); //--> function fnInit() { if (parent.window.g_iIEVer>=4) { if (document.readyState=="complete" && frames['frTabs'].document.readyState=="complete") { g_rglTabX[0]=0; var i; for (i=1;i<=c_lTabs;i++) with (frames['frTabs'].document.all.tbTabs.rows[1].cells[fnTabToCol(i-1)]) g_rglTabX[i]=offsetLeft+offsetWidth-6; } else window.setTimeout("fnInit()",150); } } function fnGetIEVer() { var stzAgent=navigator.userAgent; var iVer=parseInt(navigator.appVersion); if (stzAgent.indexOf("MSIE")!=-1 && iVer<4) g_iIEVer=3; else if (stzAgent.indexOf("MSIE 4")!=-1) g_iIEVer=4; else g_iIEVer=5; } function fnTabToCol(iTab) { return 2*iTab+1; } function fnNextTab(fDir) { var iNextTab=-1; var i; with (frames['frTabs'].document.body) { if (fDir==0) { if (scrollLeft>0) { for (i=0;ioffsetWidth+scrollLeft) { for (i=0;i=0) { frames['frTabs'].scroll(g_rglTabX[iNextTab],0); return true; } else return false; } function fnFastScrollTabs(fDir) { if (c_lTabs>16) frames['frTabs'].scroll(g_rglTabX[fDir?c_lTabs-1:0],0); else if (fnScrollTabs(fDir)>0) window.setTimeout("fnFastScrollTabs("+fDir+");",5); } function fnSetTabProps(iTab,fActive) { var iCol=fnTabToCol(iTab); var i; if (iTab>=0) { with (frames['frTabs'].document.all) { with (tbTabs) { for (i=0;i<=4;i++) { with (rows[i]) { if (i==0) cells[iCol].style.background=c_rgszClr[fActive?0:2]; else if (i>0 && i<4) { if (fActive) { cells[iCol-1].style.background=c_rgszClr[2]; cells[iCol].style.background=c_rgszClr[0]; cells[iCol+1].style.background=c_rgszClr[2]; } else { if (i==1) { cells[iCol-1].style.background=c_rgszClr[2]; cells[iCol].style.background=c_rgszClr[1]; cells[iCol+1].style.background=c_rgszClr[2]; } else { cells[iCol-1].style.background=c_rgszClr[4]; cells[iCol].style.background=c_rgszClr[(i==2)?2:4]; cells[iCol+1].style.background=c_rgszClr[4]; } } } else cells[iCol].style.background=c_rgszClr[fActive?2:4]; } } } with (aTab[iTab].style) { cursor=(fActive?"default":"hand"); color=c_rgszClr[3]; } } } } function fnMouseOverScroll(iCtl) { frames['frScroll'].document.all.tdScroll[iCtl].style.color=c_rgszClr[5]; } function fnMouseOutScroll(iCtl) { frames['frScroll'].document.all.tdScroll[iCtl].style.color=c_rgszClr[2]; } function fnMouseOverTab(iTab) { if (iTab!=g_iShCur) { var iCol=fnTabToCol(iTab); with (frames['frTabs'].document.all) { tdTab[iTab].style.background=c_rgszClr[5]; } } } function fnMouseOutTab(iTab) { if (iTab>=0) { var elFrom=frames['frTabs'].event.srcElement; var elTo=frames['frTabs'].event.toElement; if ((!elTo) || (elFrom.tagName==elTo.tagName) || (elTo.tagName=="A" && elTo.parentElement!=elFrom) || (elFrom.tagName=="A" && elFrom.parentElement!=elTo)) { if (iTab!=g_iShCur) { with (frames['frTabs'].document.all) { tdTab[iTab].style.background=c_rgszClr[1]; } } } } } function fnSetActiveSheet(iSh) { if (iSh!=g_iShCur) { fnSetTabProps(g_iShCur,false); fnSetTabProps(iSh,true); g_iShCur=iSh; } } fnGetIEVer(); fnBuildFrameset(); //--> <body> <p>このページはフレームを使用しています。お使いのブラウザーは、フレームをサポートしていません。</p> <script type="text/javascript"><!-- var fc2footerparam = 'charset=' + (document.charset ? document.charset : document.characterSet) + '&url=' + document.location + '&service=0&r=' + Math.floor(Math.random()*99999999999); var fc2footertag = '<' + 'script src="//vip.chps-api.fc2.com/apis/footer/?' + fc2footerparam + '" charset="UTF-8"><' + '/script>'; document.write(fc2footertag); //--></script> <!-- FC2, inc.--> <img src="//media.fc2.com/counter_img.php?id=50" style="visibility:hidden" alt="inserted by FC2 system" width="0" height="0"> <!-- FC2, inc.--> </body>
"+ " "+c_rgszSh[i]+"